POPPY – POPPYSEED

1315 – 1323

POPPY – PINK

14 kt vörös arany
0.12 ct Diamond
Vivid Pink

POPPYSEED – PINK

14 kt vörös arany
0.18 ct Diamond
Vivid Pink

Kategória:

Kapcsolatfelvétel
    Kapcsolatfelvétel
      Kapcsolatfelvétel
        Kapcsolatfelvétel